Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 1

R0138

Inverter solarny UP1000-M3212 1000W 12V

Inverter solarny UP1000-M3212 1000W 12V

Cena regularna 1.624,99 zł
Cena regularna Cena promocyjna 1.624,99 zł
W promocji Wyprzedane
Z wliczonym podatkiem. Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Opis ogólny

Falownik / ładowarka UPower ł? czy ładowanie wykorzystuj? ce słońce i ładowanie sieciowe oraz wyjście AC. Urz? dzenie wykorzystywane najczęściej na terenach gdzie brak zasilania sieciowego ale jest duże nasłonecznienie. Inteligentna regulacja całkowitego pr? du ładowania zarówno ze słońca, jak i sieci, automatyczna regulacja realizowana poprzez wybór różnych trybów pracy, które zapewniaj? maksymalne dostarczenie energii elektrycznej.

Moduł ładowania PV wykorzystuje aktualn? zoptymalizowan? technologię śledzenia MPPT, może szybko śledzić maksymalny punkt mocy panelu PV w każdym środowisku, nawet ma zdolność śledzenia wielu punktów. Pr? d ładowania z PV i AC można ręcznie dostosować, aby spełniał zakres funkcji ograniczania ł? cznego pr? du ładowania oraz dystrybucji pr? du z sieci i PV. 

Dostępna w pełni elektroniczna funkcja ochrony. Moduł ładowania AC-DC przyjmuje zaawansowany algorytm sterowania MPPT, realizuje w pełni cyfrowe sterowanie w podwójnej pętli zamkniętej dla napięcia i pr? du, z wysok? niezawodności? i szybkości? reakcji. Można ustawiać zakres napięcia wejściowego AC i wartość ograniczania pr? du ładowania. Inwerter DC-AC bazuje na w pełni cyfrowej i inteligentnej pracy. Wykorzystuje zaawansowan? technologię SPWM, na wyjściu podaje pr? d o charakterystyce czystej sinusoidy i konwertuje 12VDC do 220/230VAC, co jest rozwi? zaniem odpowiednim dla odbiorników AC w gospodarstwie domowym, dla narzędzi elektrycznych, jednostek komercyjnych, audio, video itp. Dzięki funkcji ładowania by-pass, moduł zasilania może bezpośrednio zasilać odbiorniki i jednocześnie ładować akumulator. W trybie ładowania sieciowego, użytkownik może wybrać tryb by-pass lub tryb inwertera. Ta charakterystyka jest preferowana w obszarach, w których sieć zasilaj? ca nie jest stabilna, użytkownik powinien wybrać tryb falownika, aby uzyskać stabilne napięcie wyjściowe, aby unikn? ć uszkodzenia urz? dzenia z powodu złego stanu sieci.

Moduł wyświetlacza jest kluczowy dla komunikacji. 4,2-calowy wyświetlacz LCD prezentuje stan systemu i dane w czasie rzeczywistym, użytkownik może łatwo ustawić parametry pracy za pomoc? 4 przycisków.

Cechy inwertera
 • Nowy typ całkowicie cyfrowego falownika / ładowarki do inteligentnego magazynowania i zarz? dzania energi?  
 • Funkcja ustawiania proporcji sieć i PV, aby spełnić szczególne wymagania. 
 • Zaawansowana technologia MPPT umożliwiaj? ca śledzenie maksymalnego punktu mocy z wieloma punktami oraz wysok? wydajność śledzenia i konwersji, maks. wydajność śledzenia 99,5%, maks. Sprawność konwersji DC-DC 98,5% 
 • Zaawansowane, całkowicie cyfrowe sterowanie jest przystosowane do modułów ładowania 2 AC-DC, które zapewniaj? szerokie napięcie wejściowe, wysok? wydajność i wysok? stabilność ładowania. 
 • Przyjęcie zaawansowanej technologii SPWM, prawdziwa czysta fala sinusoidalna o wysokiej sprawności do 95% ① i sprawności przy pełnym obci? żeniu do 93% ① 
 • Wysoka stabilność napięcia wyjściowego: przy pełnym obci? żeniu w zakresie napięcia roboczego akumulatora napięcie wyjściowe 
 • 220V/230V±5%②, częstotliwość 50/60±0.1 Hz; napięcie i częstotliwość opcjonalne 
 • Zaawansowane sterowanie napięciem, pr? dem i moc? w wielu pętlach sprawia, że jednostka DC-AC ma dobr? zdolność odpowiedzi dynamicznej, wysok? odporność na przepięcia i wysok? niezawodność 
 • Ma funkcję ustawiania proporcji ładowania sieciowego i PV 
 • Cztery tryby ładowania: Priorytet PV, priorytet sieć, PV i sieć oraz tylko PV 
 • Dwa tryby wyjściowe: Akumulator i sieć 
 • Ładowanie sieciowe i wyjście falownika mog? pracować w tym samym czasie, co pozwala unikn? ć wpływu niestabilnego napięcia w sieci na odbiorniki 
 • Bogaty zestaw opcji: pr? d ładowania, typ akumulatora, próg napięcia akumulatora itp 
 • Sterowanie jednym przyciskiem wyjściem AC, który może wł? czać i wył? czać wyjście sieciowe lub falownika, utrzymywanie wyjścia może być wygodne w czasie ł? czenia i konserwacji sieci dystrybucyjnej ograniczaj? c straty 
 • Posiada opcję zimnego i łagodnego startu 
 • Opcjonalne podświetlenie i brzęczyk ostrzegawczy do wyboru poprzez oprogramowanie PC 
 • Zabezpieczenie przed odwrócon? polaryzacj? PV, limit mocy ładowania, zabezpieczenie zwarciowe i przed odwrócon? polaryzacj? akumulatora 
 • Zabezpieczenie wyjścia sieć/AC przed zbyt wysokim napięciem, zabezpieczenie przed niskim napięciem akumulatora, limit mocy, zabezpieczenie zwarciowe i przed zbyt wysokim pr? dem 
 • Zabezpieczenie przed zbyt wysokim/niskim napięciem akumulatora, kompensacja temperaturowa mocy itp. 
 • Wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem, inteligentna funkcja start stop wentylatora 
 • Różnorodne akcesoria odpowiadaj? ce różnym potrzebom użytkownika
 • ①UP1500 i wyższe modele: warunki testowe przy 25℃ otoczenia, nominalne napięcie i obci? żenie rezystancyjne
 • ②W trybie rozładowywania akumulatora, tolerancja wyjściowa 220V ±5% lub 230V -10%~+5% dla 24V i 48V wyjść; oraz 220V -6%~+5% lub 230V -10%~+5% dla 12V wyjścia akumulatora
Dane techniczne
Model:  UP1000-M3212
Nominalne napięcie akumulatora:  12VDC
Zakres napięcia wejściowego akumulatora:  10,8~16VDC
Ci? gła moc wyjściowa: 800W
Moc wyjściowa (15 min): 1000W
Przeci? żenie (5s) 1600W
Zakres napięcia wyjściowego 220VAC±5%,230VAC(-10%~+5%)
Częstotliwość wyjściowa 50/60±0.1 Hz
Tryb wyjściowy: Jednofazowy
Fala wyjściowa Czysta fala sinusoidalna
Maksymalna wydajność 95%
Zakres napięcia wejściowego : 160VAC ~ 280VAC (zakres napięcia roboczego), 170 VAC ~ 270VAC (zakres napięcia pocz? tkowego)
Max. Pr? d ładowania sieciowego: 20A
Max. Napięcie w obwodzie otwartym: 60 V (Przy minimalnej temperaturze otoczenia pracy), 46V(25 ℃)
Max. Moc wejściowa PV: 390W
Max.PV pr? d ładowania: 30A
Skuteczność śledzenia: ≤99.5%
Efektywność konwersji ładowania: 98%
Własne zużycie: ≤0.8A
Stopień zabezpieczenia: IP30
Temperatura środowiska pracy: -20 ℃ ~ 50 ℃ (pełne wejście i wyjście bez obniżania wartości znamionowych)
Wymiar: 386×300×126mm
Wymiar montażowy: 230mm
Rozmiar otworu montażowego: Φ8mm
Waga netto: 7,3kg
Gwarancja Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na nasze produkty. Gwarantujemy, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami europejskich norm bezpieczeństwa i jakości. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produkcyjne w zakresie materiałów i wykonania.
Pokaż kompletne dane